Atenţia – instrument indispensabil al evoluţiei spirituale (1)

Puterea atenţiei este măsura forţei tale interioare.”

Neville Goddard

    Conform dicţionarului, atenţia este o activitate psihică complexă (conştientă sau inconştientă) de orientare şi concentrare în mod clar şi precis asupra unui obiect sau a unei activităţi, selecţionate din mediul ambiant.

    Din punct de vedere spiritual, acestă definiţie este însă destul de „firavă”, deoarece, privind fiinţa umană ca pe un întreg (ce cuprinde şi toate corpurile sale energetice, animate de conştiinţă), atenţia este însăşi intrumentul de bază al conştiinţei, prin care fiecare dintre noi îşi croieşte efectiv drumul prin viaţă (şi nu mă refer aici doar la viaţa din planul fizic, ci şi la experienţa pe multiple planuri a conştiinţei).

    Energy flows where attention goes (unde se îndreaptă atenţia, se îndreaptă şi energia). Atenţia joacă astfel rolul unui far director al aproape tuturor proceselor din fiinţa noastră, şi este, practic, instrumentul care participă (conştient sau ghidat de alte mecanisme), la reorientarea şi transformarea vieţii noastre.

    Se poate spune că nu există transformare autentică fără participarea atenţiei, şi ea joacă rolul de bază în aproape orice proces de evoluţie.

    Al treilea ochi

    Aceasta este de fapt denumirea „populară” a celui de-al şaselea centru de forţă – Ajna chakra (din totalul de şapte) care are proiecţia în plan fizic la nivelul frunţii. Este pe bună dreptate denumit „centrul mental de comandă şi control” deoarece în anatomia subtil energetică a fiinţei umane joacă rolul unui „panou de control” de la nivelul căruia se pot modifica o mare parte a parametrilor fiinţei umane.

    În contextul în care fiinţa este, analogic vorbind, precum un aparat de emisie-recepţie a energiilor (care determină ulterior toate, absolut toate condiţiile de viaţă, interioară şi exterioară), Ajna chakra este pupitrul de comandă, „zona cu butoane” de la care are loc modificarea parametrilor doriţi. Acest centru gestionează procesele mentale, şi capacităţile supramentale, generează în fiinţă stare de luciditate, focalizarea, concentrarea, inteligenţa, memoria, şi multe altele; la loc de cinste între acestea se află, evident, şi atenţia.

    Desprindem aşadar de aici o primă modalitate practică de antrenare a atenţiei: orice tehnică ce vizează activarea lui Ajna chakra (tehnici de concentrare, diverse tehnici meditative, anumite posturi corporale yoghine, etc).

    Piedici în calea manifestării atenţiei

    Evident, deoarece transformarea nu este o trăsătură constantă sau dominantă a omului obişnuit, în calea liberei manifestări a atenţiei acestuia se află diverse piedici şi blocaje. Iată câteva dintre ele:

    Karma individuală (destinul)

    După cum este descrisă în anumite tradiţii spirituale orientale, karma este o impuritate care joacă rol de obstacol în calea comuniunii ființei limitate cu Dumnezeu – care este Nelimitat. Necesitatea (auto-)impusă de a ne confrunta cu roadele fostelor acțiuni se interpune ca un blocaj în calea dorinței de contopire cu Absolutul. Este ca şi cum ar fi nevoie să suportăm/vedem ce am făcut (fie bine, fie rău), înainte de a merge mai departe.

    Deoarece atenţia este instrumentul conştiinţei, care direcţionează viziunea şi energia noastră, şi în ultimă instanță, realitatea fizică şi subtilă în care se află preponderent ființa noastră, apare spontan un raport de opoziţie între karmă și atenţie, raport care este foarte uşor de observat în felurite contexte ale vieţii de zi cu zi.

    Nu este întâmplător faptul că aceste două concepte (atenția şi karma) au ambele corelaţii cu Ajna Chakra: se ştie că acesta este centrul de la nivelul căruia este posibilă arderea karmei (”consumul” accelerat al acesteia) prin dezvoltarea diverselor calităţi ale acestui centru, inclusiv atenția (concept amplu corelat cu Ajna chakra).

   Simultan se poate observa o lipsă a atenției (o stare de ”ceață” la nivel mental) în cazul persoanelor care trec prin evenmente sau perioade dificile. Exact atunci când se manifestă o ”încărcătură mai consistentă” de karmă negativă, există în fiinţa respectivă tendința de scădere a acuităţii atenţiei, tocmai în legătură cu subiectul karmic vizat, de parcă în acea direcţie nu mai poate să fie „pe fază”, sau că tocmai atunci ceva „îi scapă”.

    Astfel, atenția şi  karma se află permanent într-un raport antagonic, şi amplificarea predominanţei uneia dintre aceste două ”variabile” va duce automat la scăderea celeilalte.

    În această direcție, ca un alt element practic, orice tehnică ce are ca efect arderea karmei, contribuie semnificativ la (şi oferă un suport binevenit în) amplificarea atenţiei, a lucidităţii, şi implicit a tuturor calităţilor supramentale, a energiilor de la nivelul lui Ajna Chakra.

    În următoarea parte a articolului, după trecerea în revistă a piedicilor, voi trata caracteristicile atenţiei şi sfaturi practice pentru trezirea acesteia.

    – va urma –

Prof astrolog Daniel Iepure