Cauzele subtile ale bolilor pe înţelesul tuturor şi natura iluzorie a realităţii (1)

    Aproape cu toții am auzit despre cauzele subtile ale bolilor, dar oare înțelegem cu adevărat mecanismul de funcționare al acestui principiu și implicit importanța lui extraordinară în vindecarea pe termen lung?

    Ştim că orice boală din corpul fizic este o ultimă atenţionare de transformare a unui tipar emoţional/mental. Dar care este legătura dintre boala din corp şi gândul din minte?

adevarulascunslalumina cauze boli

    Pentru buna înţelegere a acestor mecanisme voi vorbi mai întâi despre un principiu care stă la baza întregii Creaţii. Conform acestuia, Creaţia se desfăşoară descendent, adică de „sus” în „jos”, din planurile subtile către cele mai dense. Orice plan al Creaţiei este ţinut în viaţă de un plan superior. La fel se petrece şi cu fiinţa umană: corpul fizic este ţinut în viaţă de corpul eteric, care la rândul lui este susţinut de corpul astral, şi tot aşa până la nivelul lui Dumnezeu, care astfel ţine în viaţă şi în manifestarea vizibilă întreg Universul fizic împreună cu toate planurile energetice care există, indiferent de nivel.

adevarulascunslalumina cauze boli

    Există chiar, în fizică, un model care descrie cel puţin intuitiv acest proces de creaţie descendentă: modelul înfăşurătoarei (reprezentat în imagine). Observăm două unde care au o frecvenţă de vibraţie mare (corespunzând unei energii înalte): y1 şi y2. La o privire atentă vom vedea că acestea nu au o frecvenţă identică, ci diferă uşor. Sub ele avem figurată (cu albastru închis) o altă undă care este compunerea celor de mai sus. Unde ele se află în fază, suprapuse, ea are amplitudinea maximă, şi unde ele sunt defazate, adică opuse, amplitudinea undei compuse este nulă. Ei bine, acum urmează elementul magic: se poate trasa o altă undă (cea albastră deschis sau cea verde) care uneşte vârfurile de amplitudine ale undei compuse: ea oarecum „îmbrăţişează” unda compusă. Am putea spune că se naşte astfel o nouă undă: aceasta este înfăşurătoarea. Observăm că ea are o frecvenţă de vibraţie mult mai lentă (deci corespunde unei energii mai joase).

    Iar acum, o întrebare: dacă ar exista un mecanism care să detecteze doar unda înfăşurătoare? Şi extindem această idee la domeniul Creaţiei: dacă există un mecanism perceptiv (un simţ) care este astfel creat încât să poată percepe doar acea undă care este mai lentă? Am putea să spunem fără putinţă de tăgadă că acel simţ este imperfect, limitat şi că el percepe o realitate iluzorie: în realitate, înfăşurătoarea nu există, nu este o undă de sine stătătoare ci doar o impresie (o urmă) lăsată la un anumit nivel de anumite unde (realităţi vibratorii) cu o frecvenţă mult mai mare (de pe un nivel superior),chiar dacă acestea nu pot fi percepute de acel simţ!

    Ei bine, exact aşa se petrec lucrurile în întreaga Creaţie şi aceasta este dovada din punct de vedere fizic a faptului lumea vizibilă nu este nimic altceva decât o iluzie, iar materia nu este altceva decât energie ocultată / lumină „condensată”.

    Dar să mergem cu un pas mai departe: oare acele energii iniţiale ce sunt şi de unde provin? Realitatea este că şi ele sunt înfăşurătoarele altor energii şi mai înalte decât ele. Această idee aplicată la nivelul întregii Creaţii generează instantaneu concluzia: suntem o emanaţie a lui Dumnezeu, care susţine neîncetat din „culisele” ultime ale Creaţiei toate formele de energie şi de viaţă care există, au existat şi care vor exista vreodată, practic, El ţine în viaţă şi în existenţă tot ceea ce există.

adevarulascunslalumina-cauze-boli

    Revenind la subiectul de bază al articolului, fiinţa umană, considerată în ansamblul ei, cu toate corpurile energetice de care dispune, se supune în mod precis aceluiaşi mecanism. Următoarea imagine codifică tot acest mecanism funcţional în cazul omului: litera D simbolizează fiinţa infinită şi atotputernică a lui Dumnezeu, Sursa Ultimă a tot ceea ce există. El creează la început anumite forme de energie extrem de fină, superlativă, cea mai sus-pusă pe scala ierarhică a energiei în Creaţie. Apoi aceste energii, în jocul lor, pe baza modelului înfăşurătoarei, creează altele pe nivele mai joase, care la rândul lor fac acelaşi lucru (liniile de tabel). Acest lanţ se continuă până la materia solidă, care este cea mai densă formă de energie. Săgeata portocalie simbolizează acel sens descendent al susţinerii vieţii în nivelurile Creaţiei.

    În fiinţa umană, convingerile subconştiente generează un anumit mod de gândire şi de raportare la lume, acestea creează emoţii aferente, specifice, iar acestea modelează corpul energetic care susţine corpul fizic. Însăşi viaţa ne este astfel „transmisă” de la Dumnezeu neîncetat, din plan în plan.

    Ei bine, dacă undeva pe acest fir de cauzalitate apare o anumită dizarmonie, aceasta se va propaga şi ea în direcţia în care are loc susţinerea energetică a acestor sisteme (direcţia săgeţii). Dar această propagare va urma regulile stricte ale categoriei de energii în care dizarmonia se manifestă, respectiv va urma corespondenţa energetică de la un plan la altul (pe direcţia coloanelor).

    Aici intră în discuţie centrii subtili de forţă (chakrele) care sunt interfeţele fiinţei umane cu restul Creaţiei. Aceşti centri de forţă au fiecare în parte frecvenţa specifică de vibraţie şi ei se „extind” ca zonă de influenţă pe mai multe planuri (coloanele din desen). Aşadar, unui centru de forţă îi corespunde un anumit mod de a gândi, anumite emoţii, anumite energii, şi implicit o anumită categorie de funcţii şi organe în corpul fizic. De aceea, o anumită dizarmonie energetică, în drumul ei descendent va urma strict, întotdeauna şi fără nicio excepţie, drumul corespondenţei energiilor pe care le perturbă şi va „sfârşi” în cele din urmă prin a afecta (adică îmbolnăvi) un anumit organ din corpul fizic, şi nu altul.

    Cunoaşterea acestor corespondenţe (altfel spus cunoaşterea în detaliu a acestui tabel descriptiv al fiinţei umane, cu toate caracteristicile şi corespondenţele care există în cadrul lui) ne ajută enorm în „diagnosticarea subtilă” a propriei fiinţe, în aflarea cu precizie a acelor tipare de gândire eronate, chiar dacă noi nu ştiam că ele sunt eronate. De altfel, acesta este şi rolul bolii, de avertizare finală (da, boala este un mesager), atunci când toate celelalte modalităţi prin care Dumnezeu ne-a atras cu siguranţă atenţia, au dat greş prin faptul că noi nu le-am luat în considerare şi nu ne-am transformat în bine la timp.

    Dacă este să luăm un exemplu din tabel, al treilea centru de forţă (corespondent triunghiului roşu) guvernează la nivel psihic voinţa, încrederea în sine, curajul, hotărârea, şi alte emoţii de acest gen, apoi la nivel energetic arderile celulare şi căldura, iar la nivelul corpului fizic, sistemul digestiv.

    Cunoaşterea acestui tabel ne ajută nu doar în „diagnosticarea psihică”, ci şi în alegerea adecvată şi înţeleaptă a acelei plante medicilane sau a acelei metode energetice (de exemplu a acelei posturi corporale de yoga) care acţionează la nivelul centrului de forţă corespondent organului nostru bolnav, şi astfel pe baza acestor cunoştinţe noi putem singuri să începem să acţionăm pentru vindecarea noastră pe cale naturală.

    Această vindecare nu se pretează cazurilor de urgenţă, şi nici nu are loc de azi pe mâine. Este însă infailibilă pe termen lung, şi nu îi scapă nici măcar aşa zisele boli fără leac. Acest aspect însă este subiectul unui articol viitor.

    Mult succes dumnezeiesc inspirat în tot ceea ce faceţi pentru sănătatea şi armonia voastră.

Prof. Astrolog Daniel Iepure

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *