Elemente ezoterice in filmul V for Vendetta

    Cunoaştem cu toţii celebra mască care a devenit un simbol al rebeliunii împotriva unui sistem de conducere asupritor, nedrept şi totalitar, cunoscută şi sub numele de Anonymous Mask. Dar cine sau ce se află de fapt în spatele acestei măşti?

v for vendetta

    Un prim răspuns mai precis şi care respectă rigoarea concreteţii, satisfăcând o primă şi superficială curiozitate mentală, este figura lui Guy Fawkes, un om care acum 400 şi ceva de ani a încercat să arunce în aer Camera Lorzilor (a clădirii Parlamentului Angliei). Acesta a făcut parte dintr-un complot care până la urmă a fost dejucat şi care, din moment ce vedem şi azi clădirea cu pricina „în picioare şi nevătămată”, nu a mai avut loc.

    Dar de ce aceşti oameni care luptă pentru dreptate şi armonie au ales tocmai această mască? Doar pentru că ea reprezintă un om care a încercat să distrugă o clădire? Ei bine, în spatele măştii stă o întreagă şi lungă poveste, şi (vorba celui care o poartă în filmul analizat aici) „sub această mască se află o idee, […] iar ideile rezistă până şi gloanţelor”.

    După cum am spus, masca a devenit celebră în urma apariţiei şi popularizării unui film din 2005, film din care de altfel este preluată. Este vorba despre „V for Vendetta”, scris după nuvela cu acelaşi nume de Alan Moore, de către creatorii legendarului „The Matrix”,.

    Filmul este unul foarte special din punct de vedere al mesajului, care surprinzător, este mai mult unul spiritual decât unul anarhic sau justiţiar. Este literalmente înţesat de simboluri oculte la fiecare pas, simboluri care sunt ordonate în aşa fel încât revelează aspecte foarte profunde legate de menire, de importanţa şi puterea sincronicităţii, de elementele subtile, de polaritatea energiilor, de transformare, şi poate cel mai important, (conex cu transformarea), de semnificaţia, rolul şi necesitatea integrării suferinţei în evoluţia spirituală a omului.

    Atrag atenţia încă de pe acum că din cauza vastităţii de simboluri şi din cauza fineţii ansamblării acestora în totul coeziv al poveştii filmului, detalierea suficient de amplă a acestora, astfel încât să capete sens şi să fie inteligibile şi uşor de asimilat, depăşeşte cu mult limitele de bun simţ a lungimii unui articol, aşa că acest articol este doar un preambul la o lucrare mult mai largă ce va analiza în detaliu acest film din punct de vedere ocult şi spiritual.

    Este necesar încă de la început să menţionez că atmosfera şi acţiunile personajului principal nu se încadrează într-un stil „christic”, astfel încât vom vedea că el ucide o serie de politicieni şi oameni sus-puşi în aparatul demagogic şi dictatorial statal cu o lejeritate deseori şocantă pentru cei care văd doar acţiunea concretă şi nu „citesc printre rândurile” poveştii filmului. Ca o paranteză, aceştia erau stâlpi decizionali foarte importanţi exact în sistemele care au fost şi sunt cele mai utilizate în manipularea şi controlul maselor: politica (cancelarul Sutler), serviciile de informaţii/serviciilşe secrete şi poliţieneşti (Creedy), sistemul medical şi de cercetare biologică (Delia Surridge), sistemul religios/biserica (părintele Lilliman), mass media, sistemul militar şi sistemul farmaceutic (Lewis Prothero).

    Este necesar să înţelegem că acest film este unul simbolic, împreună cu majoritatea elementelor care îl compun, astfel încât, inclusiv crimele (în numele dreptăţii) pe care le comite personajul principal, au totuşi o conotaţie şi o simbolistică precisă în ansamblul filmului, transmiţând mult mai mult decât ideea unei răzbunări cu sânge rece. Crimele şi filmul însuşi nu sunt o instigare la revoltă anarhică, ci mai degrabă pronunţarea sentinţei morţii iminente a acelor sisteme care se opun bunului simţ, armoniei, păcii şi bunăstării maselor de oameni.

    Din cauza spaţiului foarte restrâns voi puncta în continuare doar elementele cheie ale acestui film, care însă creionează un cadru pentru înţelegerea acestuia în profunzime.

    În primul rând, personajul principal, V, simbolizează (după cum el însuşi o spune), o idee. Aceasta este de fapt alegoria unuei idei colective, a unui curent de opinie general (şi nu personal), a unui crez care însufleţea un întreg popor chiar dacă nu a fost pus în aplicare în ultimii 400 de ani (şi chiar mai mult). Iar această idee în contextul poveştii exterioare, vizibile, a filmului este aceea de dreptate şi libertate, înţeleasă într-un context armonios şi paşnic, exact opusul a ceea ce există în marea majoritatea a sistemelor de guvernare a lumii moderne: fie un totalitarism „pe faţă”, fie o falsă democraţie.

    Ideea ezoterică însă, ce este revelată de mesajul „ascuns” în spatele simbolurilor, este aceea a „dreptăţii ezoterice”, adică a dreptăţii înţeleasă din punct de vedere spiritual: este vorba despre legea karmei sau legea cauzei şi a efectului. În acest caz, lupta pe care o duce omul nu mai este una cu exteriorul (cu sistemul, cu conducerea asupritoare), ci cu propria fiinţă, cu propriile emoţii negative şi cu propriul „venin”, care, din moment ce nu mai este vărsat în afară pentru a crea conflict şi tensiune, dar nu poate nici să rămână blocat în interior deoarece ar genera auto distrugere, este în mod necesar transformat, iar aceasta (transformarea) este cealaltă idee principală a filmului.

    Dacă urmărim evoluţia personajului principal, V, observăm cu claritate că atâta vreme cât el era prizonierul urii împotriva celor care îl deţineau, era simultan, în film, prizonier în propira celulă. Acelaşi tipar s-a repetat şi cu E-vey: câtă vreme mai avea o urmă de îndoială în a face sau nu ceea ce ştie în sinea ei că este corect, este prizonieră. Dar în momentul în care ea a ajuns la un desăvârşit calm interior fără să îşi trădeze conştiinţa (şi implicit pe V), a devenit liberă, şi nu doar liberă din celula de detenţie, ci liberă în alegeri, în gândire şi în voinţă (voinţă care acum era de fapt liberă de prejudecăţi şi frici, putând să manifeste apoi plenar şi benefic liberul arbitru). Această libertate a venit împreună cu conştientizarea faptului că totul în exterior este o iluzie (celula, paznicii, chiar şi frica de moarte), şi că toate acestea nu pot vreodată să conteze mai mult decât integritatea conştiinţei şi respectarea bunului simţ, chiar nici atunci când acestea vin cu preţul integrităţii fizice (inclusiv a vieţii): „ceea ce ai găsit acolo a contat mai mult decât propria ta viaţă”.

    Evident, „preţul” apărării acestor calităţi intrinseci a fost unul destul de mare, presărat cu suferinţe la limita morţii, dar ştim bine şi noi, aruncând o privire plină de sinceritate în propira viaţă, că atunci când nici bunul simţ, nici emoţiile benefice, nici semnele pe care le primim nu ne pot îndrepta paşii pe calea cea bună de urmat în vreo dorecţie de viaţă, suferinţa care este acea „ultimă pastilă” pe care o primim, şi îşi face în cele din urmă treaba în mod exemplar şi eficient: transformă (sau mai bine zis ne ajută să transformăm în noi înşine) ceea ce anterior părea imposibil de transformat.

    Urmărind povestea celor doi în film din această perspectivă, toate atrocităţile prin care trec aceştia (şi cu atât mai mult ea, care era conştient menţinută astfel) revelează un sens foarte profund, deoarece în fiinţa lor are loc o purificare profundă, până la esenţe, şi ceea ce rămâne după chinuitoarea cădere a tuturor mecanismelor superficiale ale personalităţii (adică a egoului) este sufletul pur, omul puternic în bine, fiinţa care se află pe drumul ei, integră, conectată la o sursă interioară infinită de armonie şi putere.

    Simbolul principal care apare cel mai des în film este cifra 5, conexă cu al cincilea element, eterul. Acesta este cel care are menirea de a realiza orice transformare de stare a oricăruia dintre cele 4 elemente manifestate, deşi el rămâne mereu ascuns, ocultat, invizibil. La fel este şi personajul principal care poartă mereu masca devenită celebră. Masca în acelaşi timp îi anulează lui V caracteristicile personale şi îl face o manifestare vie a acelei idei, a unui principiu, a unei convingeri care exista în toţi ceilalţi. Revenenind la cifra 5, aceasta apare în: chiar numele personajului principal (V este 5 roman), în numele ei, Evey putând fi prescurtat în limba engleză prin literele E şi V (a cincea literă a alfabetului şi cinci-ul roman), în expresia latină „vi veri veniversum vivus vici”, care este o înşiruire de 5 cuvinte fiecare începând cu V (cu 5), în cele 5 victime ale lui V, în numărul celulei lui V, care era a cincea, şi în multe alte locuri, unele mai semnificative decât altele.

    Altă idee esenţială a filmului este cea a menirii: omul care trece de la un nivel personal de integrare şi organizare a propriei vieţi la unul impersonal, în care se dedică unui scop şi ideal nobil, înalt, a cărui perspectivă şi ţel trece dincolo de propria bunăstare şi se extinde spre ajutorul oferit celorlalţi (din imediata apropiere sau chiar a întregii umanităţi), păşeşte într-un univers nou, într-o organizare diferită a lucrurilor şi evenimentelor, astfel încât sincronicităţile, potrivirile, şi ajutorul pe care îl primeşte de la Univers este cu mult superior. Se poate spune că un astfel de om nu mai trăieşte pentru el însuşi, de aceea el devine capabil şi de anumite sacrificii personale pentru un bine suprem.

    Observăm în film că parcă o forţă misterioasă face ca V să fie mereu şi mereu la unison cu tot ceea ce se petrece (chiar şi în altă parte a oraşului, de exemplu) fără a ni se sugera în film vreo intervenţie personală, magică, a acestuia. El pur şi simplu se află în cursul firesc al lucrurilor şi ajunge exact acolo unde trebuie, şi exact în momentul în care trebuie, pentru a interveni în modul cel mai eficient cu putinţă.

    O altă prefigurare a menirii apare în „discursul” său auto-introductiv pe care îl face fetei, imediat după ce o întâlneşte: „Who is but the form following the function of what…”, adică „Cine este doar forma care îi urmează funcţiei lui Ce”. În acest context, „cine” este persoana, omul limitat de nevoile propriei lui existenţe şi de emoţiile personale, egotice. „Ce” este fiinţa superioară din om,sufletul, a cărui unic şi exclusiv scop este realizarea propriei meniri, şi care vede şi percepe, în spaţiu şi timp, mult dincolo de nevoile personale de existenţă, deoarece acţionează la un nivel mult mai amplu. El dealtfel sacrifică lejer aceste nevoi în faţa realizării menirii, a acelui bine suprem, care îi implică şi pe ceilalţi oameni.

    Masca face acelaşi lucru: ascunde identitatea personală (omul situat la nivelul egoului, cu limitările aferente) şi îl plasează la un nivel universal, de menire, de „idee” care se află simultan în minţile şi inimile tuturor. Acest aspect este prefigurat de finalul în care oamenii, când deveniseră între timp pregătiţi şi uniţi la nivel de masă, puteau acum să îşi asume fiecare acea idee şi să acţioneze pentru punerea ei în aplicare: toţi îşi puneau masca (îşi asumau ţelul comun) şi ieşeau în stradă uniţi, împreună.

    Masca devine astfel un simbol al ideii colective, al binelui comun, al unui scop superior, iar cei care o poartă subscriu aceastuia şi contribuie prin propriile acţiuni la realizarea lui.

    V este cel care o poartă aproape tot filmul; de altfel, acesta este primul cadru: imaginea privită prin ochii lui peste care se aşează masca, apoi următorul cadru ne prezintă deja faţa lui acoperită de mască: aici este momentul în care el însuşi ia asupra sa „ideea” pe care o reprezintă şi pentru care acţionează, motivaţia sa impersonală sau supra-umană (care vedem ulterior că îi conferă chiar capacităţi, instincte şi sincronicităţi supraumane). Acţiunea filmului poate astfel să înceapă imediat după ce el păşeşte în propria menire.

    Există un moment după plecarea Evei din casa lui, în care îşi scoate temporar masca şi acesta este singurul moment în care îl vedem plângând şi manifestându-se în mod uman, dar foarte limitat, măcinat fiind de anumite consecinţe neplăcute şi dureroase ale acţiunilor sale, despre care este conştient dar care au fost necesare în procesul transformării profunde a fetei.

    Mai vedem şi faptul că masca reprezintă de fapt o idee care contra-balansează relele făcute de guvern. De îndată ce situaţia este restabilită, poporul este unit pentru a-şi câştiga drepturile umane, parlamentul ca simbol al puterii despotice este demolat şi armonia este reinstaurată, acea idee nu mai este necesară: acest fapt este simbolizat de gestul la unison în care oamenii îşi scot cu toţii măştile, pentru a admira cu ochii liberi noua stare a lucrurilor şi zorii noii orânduiri paşnice.

    Acestea sunt elementele de bază pe care se constituie povestea simbolică a filmului, şi cu acestea în minte, ba chiar făcând mai departe anumite corelaţii inteligente, filmul poate fi vizionat acum cu alţi ochi, la un nivel mult mai profund, şi va genera cu siguranţă o emoţie mult mai rafinată în cel care îl parcurge cu atenţie.

    Fie ca această poveste să inspire în noi toţi simţul unităţii şi armoniei şi să ne mobilizeze gândurile şi acţiunile în creerea unui viitor paşnic şi paradisiac.

Prof. astrolog Daniel Iepure

Despre a deveni părinte – o perspectivă spirituală

    De multe ori în consultaţii primesc întrebarea: când să fac copii? Şi eu răspund la rândul meu cu o întrebare: te-ai gândit înainte, dacă? Şi nu dacă să ai sau nu copii, ci… dacă eşti pregătit/-ă?…

    Deoarece această întrebare îmi este de cele mai multe ori adresată de femei, o să mă exprim în continuare ca şi cum i-aş vorbi ei, deşi aproape toate aspectele de mai jos se aplică la fel de bine şi lui.

adevarulascunslalumina - a deveni parinte

    În primul rând: îţi dai seama cu adevărat ce este o viaţă de om?

    Da, sună ca o întrebare din aia moralizatoare la care mintea imediat ia poziţia „drepţi” şi (îşi) răspunde conştiincioasă: „daaa, cum să nu?!?” Dar, dincolo de mascarada minţii, în culisele conştiinţei, în inimă, în acel spaţiu interior al nostru unde suntem cu adevărat treji, responsabili, şi din care putem privi lucrurile de la anvergura unei întregi vieţi, luând în considerare implicaţii ale acţiunilor noastre care vor avea loc peste ani şi ani,… ne dăm oare acelaşi răspuns? Sau îl dăm cu aceeaşi repeziciune?

    O viaţă de om… un suflet… o fiinţă vie, un exponent al celei mai evoluate forme de viaţă de pe această planetă, cu bune şi cu mai puţin bune. Un Univers în miniatură care în funcţie de anumiţi factori poate să aibă o viaţă situată între condiţia unui om care moare de foame chiar în acest moment când tu citeşti aceste rânduri în tările sărace şi condiţia unui savant pe care oamenii o să îl pomenească cu stimă peste un mileniu de acum încolo.

    Draga mea, dragul meu, un astfel de om urmează să aduci pe lume. Şi mesajul meu este: factorul bazal în evoluţia acelui destin, elementul de fundaţie în creşterea omului pe care vrei să îl aduci aici (în această lume), acel cineva care o să seteze acul busolei viitorului om între ratat şi savant, eşti tu!

    Părinţii sunt fără nicio exagerare primii zei în viaţa unui copil, iar dacă acesta nu va urma la modul cel mai serios (şi cu succes) o cale de evoluţie spirituală, ceea ce se va sedimenta în subconştientul său în perioada copilăriei şi ceea ce va rămâne acolo pentru tot restul vieţii sale, ghidându-i fără ca el să bănuiască asta alegerile, stările, bucuriile, fricile şi viaţa, va fi exact ceea ce îi plantezi în minte şi în simţire (emoţii) tu, drag(/-ă) părinte, acum, cât timp este el mic. Şi vestea teribilă pe care o am pentru tine este că acest fenomen se petrece fie că tu îţi dai seama sau nu de el!

    Revenind la copilul care moare de foame (sau hai să dăm un exemplu mai „european”, un copil care din anumite motive alege o viaţă degradantă sau profund nefericită) versus savantul care prin ceea ce gândeşte şi face transformă o rasă întreagă, acestea sunt rezultatul unor alegeri însumate de-a lungul întregii vieţi, dar care îşi trag rădăcinile (direcţia şi puterea) din nişte tipare formate în cea mai fragedă perioadă a copilăriei, atunci când ceea ce înţelegem noi generic prin „educaţie” încă nici nu a început. Iar acest fenomen stă exclusiv în mâinile tale de părinte.

    S-a constatat la un moment dat, chiar cu mult timp înainte să se poată da şi o explicaţie logică sau ştiinţifică fenomenului, că educaţia de bază a copilului se încheie la 3 ani (!). De ce? Pentru că el, tocmai pentru că până atunci nu ştie să comunice şi nici să filtreze cu raţiunea (pe care încă nu o are dezvoltată) ceea ce vine din exterior, absoarbe tot. Ca un burete proaspăt. Iar tot înseamnă tot: bune şi rele. Folositoare şi nefolositoare. Virtuţi şi vicii.

    Iar din cauza lipsei mentalului aşa cum se prezintă la omul matur, în psihicul copilului apar două fenomene:

    Primul este acela că nu înţelege caracterul limitat al experienţei neplăcute (pe care atunci o trăieşte cu toată fiinţa sa), adică el nu ştie că în curând o neplăcere se va sfârşi. Când el plânge şi tu mami nu eşti acolo în următoarea secundă (şi asta nu este o perioadă de timp metaforică, ci cât se poate de concretă), el nu înţelege că va veni peste 10 secunde şi că poate să se autocontroleze un interval de timp aşa de scurt. Nu. În el în acele momente se formează o traumă.

    Mami, este bine să fii conştientă de faptul că, de exemplu, în primul an de viaţă se recomandă ca copilul să fie non stop lipit fizic de mamă atâta timp cât nu doarme, şi ea să fie prezentă acolo la nevoie orice s-ar întâmpla. Asta dacă vrei să crești un om lipsit de traume şi cu o puternică încredere în el însuşi. Neîntâmplător se spune despre oamenii mai slabi de înger că “nu l-o iubit mă-sa”.

    Eu recomand întotdeauna femeilor care vor să facă copiii să se asigure pe următorii 5 până la 7 ani că nu au „obligaţii lumeşti”, că nu trebuie să meargă la „servici”, eventual că pot să meargă dar doar de plăcere şi nu zilnic, sau eventual să muncească de acasă; timp în care ideal este să îl lase pe copil cu tatăl cel mai bine, sau, dacă sunt apropiaţi ca şi prezenţă de familie, cu bunicii copilului. Este exclus ca acesta să fie înstrăinat vreunei bone cu care copilul nu are nicio legătură afectiv energetică. Da, ştiu foarte bine ce zic. Şi ştiu şi că există copii care supravieţiuesc şi poate sunt şi (aparent) fericiţi cu vreo persoană străină lor mai multe ore pe zi, dar eu mă raportez la cazul ideal în care oferi ca şi părinte condiţiile ideale copilului. Metaforic vorbind, în pădure există şi copaci drepţi „ca lumina”, dar şi strâmbi. Iar pe aceştia din urmă i-au făcut astfel condiţiile de viaţă, nu codul genetic.

    Din păcate ne aflăm încă într-o societate nevindecată (chiar dacă este pe drumul cel bun şi în curs de vindecare), în care din punct de vedere spiritual sunt atâtea şi atâtea anomalii care doar din pricina generalizării lor excesive au fost luate drept situaţii fireşti şi sunt tratate ca atare, astfel încât o situaţie deplin armonioasă este deja un lux sau ceva mult prea ieşit din comun. La fel de ieşite din comun ar putea părea şi ideile de mai sus legate de grija faţă de copil, dar, ca părinte întreabă-te doar: vrei pentru copilul tău tot ce este mai bun? Şi ţine cont că 99 de procente nu mai sunt tot. Şi de la acel procent începe încet şi sigur, proporţional cu gradul de lipsă de asumare şi de înţelepciune al părintelui, suferinţa copilului.

    Dar să revenim la firul ideii de mai sus.

    Al doliea fenomen care se petrece din cauza lipsei filtrelor la copil este acela că el „ia de bun”, precum o regulă infailibilă, tot ceea ce i se petrece. Sau mai bine zis tot ceea ce vede şi simte în jurul lui. Atenţie, deoarece la el încă nu este dezvoltat mentalul, acest „simte” (adică interfaţa emoţională cu lumea exterioară) ocupă 100% din conexiunea pe care o are cu ceea ce este împrejurul lui, simţirea şi emoţiile sunt singura sa realitate. Dacă este lăsat de câteva ori singur, în el se va dezvolta rana abandonului; dacă îşi simte părinţii că se ceartă, va dezvolta tensiuni legate de partenerul de cuplu; dacă îţi va simţi grija zilei de mâine, va creşte cu frica de bunăstare materială, şi lista poate continua.

    Conex cu cele punctate ceva mai devreme, eu recomand celor care vor să facă un copil, pe lângă o pregătire interioară cât se poate de temeinică, mai ales din punct de vedere afectiv, dar şi psihologic, asigurarea unei situaţii materiale cât se poate de bune, în care să existe armonie şi sub nicio formă să nu existe acel flagel al „grijii zilei de mâine”. Asta presupune din start o anumită libertate a părinţilor, îndeosebi a mamei, în primii minim 4-5, dar chiar şi 7 ani ai copilului. Prezenţa fizică, energetică şi afectivă a mamei este indispensabilă în acea perioadă pentru creşterea armonioasă şi pentru sănătatea psihică deplină a copilului, pentru ca atunci când va fi mare să poată să fie în mod firesc şi spontan imun la slăbiciuni, frici, depresie, şi orice alte stări psihice joase.

adevarulascunslalumina - a deveni parinte

    Apropiindu-ne de final, în loc de concluzie, în special pentru cei care doreau un copil, întreb: ei bine, ce zici acum? Te-aş întreba dacă mai vrei un copil. Dar mai bine te întreb: eşti în stare să ai un copil? Că vrei sau nu, este o chestiune a ta personală, poate o dorinţă, sau poate doar o refulare a unor tensiuni (să mă ierţi dacă nu e aşa, dar am întâlnit cazuri de genul şi am fost cam şocat…). Că vrei sau nu, sincer, te priveşte, dar eşti în stare? Pentru că asta nu te mai priveşte pe tine. Ci pe destinul pe care îl vei creşte în omul care se va dezvolta din copilul tău. Asta nu ţine de mofturi personale şi nici de dorinţe sufleteşti (oriunde s-ar situa aspiraţia ta de a avea copii). Asta ţine de viitorul om a cărui destin oscilează între ratat şi savant, destin în care pregătirea ta (şi nu dorinţa ta!) joacă rolul determinant!

    Dacă dorinţa ta este una egoistă şi la modul profund (chiar dacă nu conştient) îţi doreşti un copil pentru a-ţi umple casa sau pentru a avea pe cineva spre care să îţi dorecţionezi marea iubirea (dar care a fost în prealabil rănită de „ăştia mari” – fapt care indică grave lacune afective), mai bine ia-ţi o pisică. Sau un câine. Ajută la vindecarea afectivă şi nu sunt necesare nouă luni de pus răbdarea la încercare.

    Dacă eşti mânat de aceeaşi dorinţă lipsită de discernământ şi nu ai nici condiţii materiale decente pentru a-l creşte pe viitorul copil, cel mai probabil nu citeşti aceste rânduri aşa că nu mai zic ce voiam să îţi zic. Oricum nu ţi-ar fi plăcut…

    Dacă dorinţa ta este una sufletească, dar nu eşti pregătit din anumite puncte de vedere pentru a susţine şi creşte un copil într-un mod exemplar, mai bine pune-te pe treabă tu cu tine, pregăteşte-te, de la situaţia materială şi până la cea emoţională, pentru că trăim într-o lume fizică, şi acel copil (şi apoi acel om) chiar dacă va avea o inimă mare şi plină de iubire va avea şi un stomac care va trebui de 2-3 ori pe zi să fie cam la fel de plin; nu de alta, dar altfel ar putea să îi scadă din capacitatea de a manifesta armonios acea iubire (şi alte calităţi interioare). Şi nu glumesc deloc. Iar dacă va avea o situaţie materială bună şi va avea carenţe în plan afectiv sau moral sau interior, că tot am fost recent în perioada prezidenţialelor, aruncă o privire în clasa politică din ultimii ani sau ultimele decenii şi vezi cel mai probabil destin spre care o să se îndrepte copilul tău. Există exemple cu grămada, de la dictatori până la urmăriţi penal şi analfabeţi. Evident, acesta este doar un exemplu. Găsim astfel de oamini şi prin alte părţi decât în politică. Putere fără inimă vedem peste tot, chiar şi dacă am umbla cu ochii închişi, din păcate…

    Iar dacă ai şi dorinţă din inimă, şi eşti şi pregătit/-ă, atunci slavă cerului că eşti pe Pământ, şi fericit va fi acela care va veni în astă lume prin tine. Şi cel mai probabil fericiţi vor fi şi oamenii care în viitor se vor bucura de rezultatele muncii lui şi de ceea ce va aduce el bun şi frumos în această lume.

    În loc de încheiere, îţi doresc un singur lucru: alegeri înţelepte şi asumate.

Prof. Astrolog Daniel Iepure

Cauzele subtile ale bolilor pe înţelesul tuturor şi natura iluzorie a realităţii (1)

    Aproape cu toții am auzit despre cauzele subtile ale bolilor, dar oare înțelegem cu adevărat mecanismul de funcționare al acestui principiu și implicit importanța lui extraordinară în vindecarea pe termen lung?

    Ştim că orice boală din corpul fizic este o ultimă atenţionare de transformare a unui tipar emoţional/mental. Dar care este legătura dintre boala din corp şi gândul din minte?

adevarulascunslalumina cauze boli

    Pentru buna înţelegere a acestor mecanisme voi vorbi mai întâi despre un principiu care stă la baza întregii Creaţii. Conform acestuia, Creaţia se desfăşoară descendent, adică de „sus” în „jos”, din planurile subtile către cele mai dense. Orice plan al Creaţiei este ţinut în viaţă de un plan superior. La fel se petrece şi cu fiinţa umană: corpul fizic este ţinut în viaţă de corpul eteric, care la rândul lui este susţinut de corpul astral, şi tot aşa până la nivelul lui Dumnezeu, care astfel ţine în viaţă şi în manifestarea vizibilă întreg Universul fizic împreună cu toate planurile energetice care există, indiferent de nivel.

adevarulascunslalumina cauze boli

    Există chiar, în fizică, un model care descrie cel puţin intuitiv acest proces de creaţie descendentă: modelul înfăşurătoarei (reprezentat în imagine). Observăm două unde care au o frecvenţă de vibraţie mare (corespunzând unei energii înalte): y1 şi y2. La o privire atentă vom vedea că acestea nu au o frecvenţă identică, ci diferă uşor. Sub ele avem figurată (cu albastru închis) o altă undă care este compunerea celor de mai sus. Unde ele se află în fază, suprapuse, ea are amplitudinea maximă, şi unde ele sunt defazate, adică opuse, amplitudinea undei compuse este nulă. Ei bine, acum urmează elementul magic: se poate trasa o altă undă (cea albastră deschis sau cea verde) care uneşte vârfurile de amplitudine ale undei compuse: ea oarecum „îmbrăţişează” unda compusă. Am putea spune că se naşte astfel o nouă undă: aceasta este înfăşurătoarea. Observăm că ea are o frecvenţă de vibraţie mult mai lentă (deci corespunde unei energii mai joase).

    Iar acum, o întrebare: dacă ar exista un mecanism care să detecteze doar unda înfăşurătoare? Şi extindem această idee la domeniul Creaţiei: dacă există un mecanism perceptiv (un simţ) care este astfel creat încât să poată percepe doar acea undă care este mai lentă? Am putea să spunem fără putinţă de tăgadă că acel simţ este imperfect, limitat şi că el percepe o realitate iluzorie: în realitate, înfăşurătoarea nu există, nu este o undă de sine stătătoare ci doar o impresie (o urmă) lăsată la un anumit nivel de anumite unde (realităţi vibratorii) cu o frecvenţă mult mai mare (de pe un nivel superior),chiar dacă acestea nu pot fi percepute de acel simţ!

    Ei bine, exact aşa se petrec lucrurile în întreaga Creaţie şi aceasta este dovada din punct de vedere fizic a faptului lumea vizibilă nu este nimic altceva decât o iluzie, iar materia nu este altceva decât energie ocultată / lumină „condensată”.

    Dar să mergem cu un pas mai departe: oare acele energii iniţiale ce sunt şi de unde provin? Realitatea este că şi ele sunt înfăşurătoarele altor energii şi mai înalte decât ele. Această idee aplicată la nivelul întregii Creaţii generează instantaneu concluzia: suntem o emanaţie a lui Dumnezeu, care susţine neîncetat din „culisele” ultime ale Creaţiei toate formele de energie şi de viaţă care există, au existat şi care vor exista vreodată, practic, El ţine în viaţă şi în existenţă tot ceea ce există.

adevarulascunslalumina-cauze-boli

    Revenind la subiectul de bază al articolului, fiinţa umană, considerată în ansamblul ei, cu toate corpurile energetice de care dispune, se supune în mod precis aceluiaşi mecanism. Următoarea imagine codifică tot acest mecanism funcţional în cazul omului: litera D simbolizează fiinţa infinită şi atotputernică a lui Dumnezeu, Sursa Ultimă a tot ceea ce există. El creează la început anumite forme de energie extrem de fină, superlativă, cea mai sus-pusă pe scala ierarhică a energiei în Creaţie. Apoi aceste energii, în jocul lor, pe baza modelului înfăşurătoarei, creează altele pe nivele mai joase, care la rândul lor fac acelaşi lucru (liniile de tabel). Acest lanţ se continuă până la materia solidă, care este cea mai densă formă de energie. Săgeata portocalie simbolizează acel sens descendent al susţinerii vieţii în nivelurile Creaţiei.

    În fiinţa umană, convingerile subconştiente generează un anumit mod de gândire şi de raportare la lume, acestea creează emoţii aferente, specifice, iar acestea modelează corpul energetic care susţine corpul fizic. Însăşi viaţa ne este astfel „transmisă” de la Dumnezeu neîncetat, din plan în plan.

    Ei bine, dacă undeva pe acest fir de cauzalitate apare o anumită dizarmonie, aceasta se va propaga şi ea în direcţia în care are loc susţinerea energetică a acestor sisteme (direcţia săgeţii). Dar această propagare va urma regulile stricte ale categoriei de energii în care dizarmonia se manifestă, respectiv va urma corespondenţa energetică de la un plan la altul (pe direcţia coloanelor).

    Aici intră în discuţie centrii subtili de forţă (chakrele) care sunt interfeţele fiinţei umane cu restul Creaţiei. Aceşti centri de forţă au fiecare în parte frecvenţa specifică de vibraţie şi ei se „extind” ca zonă de influenţă pe mai multe planuri (coloanele din desen). Aşadar, unui centru de forţă îi corespunde un anumit mod de a gândi, anumite emoţii, anumite energii, şi implicit o anumită categorie de funcţii şi organe în corpul fizic. De aceea, o anumită dizarmonie energetică, în drumul ei descendent va urma strict, întotdeauna şi fără nicio excepţie, drumul corespondenţei energiilor pe care le perturbă şi va „sfârşi” în cele din urmă prin a afecta (adică îmbolnăvi) un anumit organ din corpul fizic, şi nu altul.

    Cunoaşterea acestor corespondenţe (altfel spus cunoaşterea în detaliu a acestui tabel descriptiv al fiinţei umane, cu toate caracteristicile şi corespondenţele care există în cadrul lui) ne ajută enorm în „diagnosticarea subtilă” a propriei fiinţe, în aflarea cu precizie a acelor tipare de gândire eronate, chiar dacă noi nu ştiam că ele sunt eronate. De altfel, acesta este şi rolul bolii, de avertizare finală (da, boala este un mesager), atunci când toate celelalte modalităţi prin care Dumnezeu ne-a atras cu siguranţă atenţia, au dat greş prin faptul că noi nu le-am luat în considerare şi nu ne-am transformat în bine la timp.

    Dacă este să luăm un exemplu din tabel, al treilea centru de forţă (corespondent triunghiului roşu) guvernează la nivel psihic voinţa, încrederea în sine, curajul, hotărârea, şi alte emoţii de acest gen, apoi la nivel energetic arderile celulare şi căldura, iar la nivelul corpului fizic, sistemul digestiv.

    Cunoaşterea acestui tabel ne ajută nu doar în „diagnosticarea psihică”, ci şi în alegerea adecvată şi înţeleaptă a acelei plante medicilane sau a acelei metode energetice (de exemplu a acelei posturi corporale de yoga) care acţionează la nivelul centrului de forţă corespondent organului nostru bolnav, şi astfel pe baza acestor cunoştinţe noi putem singuri să începem să acţionăm pentru vindecarea noastră pe cale naturală.

    Această vindecare nu se pretează cazurilor de urgenţă, şi nici nu are loc de azi pe mâine. Este însă infailibilă pe termen lung, şi nu îi scapă nici măcar aşa zisele boli fără leac. Acest aspect însă este subiectul unui articol viitor.

    Mult succes dumnezeiesc inspirat în tot ceea ce faceţi pentru sănătatea şi armonia voastră.

Prof. Astrolog Daniel Iepure