Atenţia – instrument indispensabil al evoluţiei spirituale (2)

Puterea atenţiei este măsura forţei tale interioare.”

Neville Goddard

    Aceasta este continuarea primei părţi a articolului:

    Piedici în calea manifestării atenţiei

    Educaţia

    În contextul actual de dezvoltare spirituală a umanității, sistemul educațional nu este încă clădit pe principii spirituale, şi simultan marea majoritate a oamenilor nu au cunoștință sau nu țin cont de existența acestora, şi nu le pun în practică.

    Din această cauză, modalitatea prin care sunt create şi menţinute sistemele noastre de credinţe şi de viziuni asupra lumii oferă ”cale liberă” de manifestare tendințelor karmice, problemelor de tot felul, şi orientează conştiinţa omului spre aspectele ei exterioare, limitative, sau chiar grosiere.

    Pentru cel care aspiră să îşi amplifice luciditatea şi capacitatea de atenţie, este aşadar necesară o reeducare din temelii, asimilarea şi apoi punerea în practică a principiilor divine ale Creaţiei şi creerea unei ambianțe preponderent spirituale în viața sa.

    În acest mod, atenția sa va fi spontan îndreptată spre perceperea aspectelor subtile ale vieții, spre lumea interioară, spre perceperea lui Dumnezeu în propria sa ființă, beneficiind în acelaști timp de un ”mediu interior” care o susține: aspectele spirituale ale vieții și ale ființei au tendința firească de a contribui a dezvoltarea atenției (și nu la inhibarea acesteia).

    Obiceiurile şi mecanismele robotice

    Atenția este o însușire activă, emisivă, yang, a conștiinței, în raport cu obiceiurile și automatismele, care au o natură preponderent lunară, receptivă, yin.

    Din această cauză, și între aceste două aspecte se stabilește un raport de opoziție. Cu cât conștiința noastră este mai ”automatizată”, cu atât atenția nu își mai găsește rolul și scopul. Cu cât atenția este mai ”ascuțită”, cu atât obiceiurile sunt înlocuite de inventivitatea conștiinței, care dă naștere unor soluții unice şi adecvat adaptate la mereu și mereu noile situații de viață.

    Cu ajutorul atenției, putem astfel surprinde şi gestiona noutatea în constanta ”reîmbinare” a energiilor, situațiilor, și contextelor cu care viața ne pune mareu față în față pentru a evolua.

    Calităţile atenţiei

    Stabilitatea: este capacitatea de a menţine angrenată atenţia orientată neîntrerupt în aceeaşi activitate sau stare.

    Concentrarea: implică realizarea unei orientări selective, conferă claritate şi intensitate activităţii sau stării percepute.

    Flexibilitatea: permite deplasarea/comutarea rapidă şi uşoară a atenţiei de la o activitate la alta. Presupune mobilitatea profundă a focalizării.

    Distribuţia: permite cuprinderea şi desfăşurarea a două sau a mai multor activităţi.

    Volumul: este capacitatea atenţiei de a cuprinde un număr mare sau foarte mare de procese sau fenomene simultan, global.

    Dezvoltarea şi antrenarea atenţiei

    Dezvoltarea acestor capacități este strâns corelată cu gradul de activare a centrului de forță Ajna chakra, așadar aici se pot include orice tehnici care dinamizează acest centru.

    Vom trece în revistă în continuare tehnici specifice de dinamizare a atenției și lucidității:

    – asane yoghine care vizează activarea lui Ajna Chakra

    – exerciţii yoghine de respiraţie (pranayama) care vizează activarea lui Ajna Chakra

    – meditaţii

    – tratakam – și extrapolând, orice tehnică ce vizează concentrarea minții/privirii

    – tehnicile de somn yoghin conştient

    – altele.

    Activități și atitudini comportamentale care favorizează dinamizarea atenției și lucidității:

    – ancorarea cât mai des repetată a conștiinței în momentul prezent

    – modificarea constantă a anumitor rutine zilnice, astfel încât mintea noastră să fie mereu incitată spre activitate (degajarea obiceiurilor duce la amplificarea atenției)

    – învățarea constantă

    – practica unor activități sau jocuri care presupun mobilizarea atenției, de exemplu șahul

    – orientarea atenției simultan spre două sau mai multe activități/aspecte

    – comutarea voită a atenției în mod rapid de la un aspect la altul

    – altele.

    În concluzie, putem afirma că valoarea şi forţa de exprimare a unui om este direct proporţională cu forţa atenţiei sale, care este motorul conştient-energetic din spatele tuturor proceselor (exterioare sau interioare) pe care acel om le angrenează şi le dezvoltă.

Prof astrolog Daniel Iepure

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *