Atenţia – instrument indispensabil al evoluţiei spirituale (1)

Puterea atenţiei este măsura forţei tale interioare.”

Neville Goddard

    Conform dicţionarului, atenţia este o activitate psihică complexă (conştientă sau inconştientă) de orientare şi concentrare în mod clar şi precis asupra unui obiect sau a unei activităţi, selecţionate din mediul ambiant.

    Din punct de vedere spiritual, acestă definiţie este însă destul de „firavă”, deoarece, privind fiinţa umană ca pe un întreg (ce cuprinde şi toate corpurile sale energetice, animate de conştiinţă), atenţia este însăşi intrumentul de bază al conştiinţei, prin care fiecare dintre noi îşi croieşte efectiv drumul prin viaţă (şi nu mă refer aici doar la viaţa din planul fizic, ci şi la experienţa pe multiple planuri a conştiinţei).

    Energy flows where attention goes (unde se îndreaptă atenţia, se îndreaptă şi energia). Atenţia joacă astfel rolul unui far director al aproape tuturor proceselor din fiinţa noastră, şi este, practic, instrumentul care participă (conştient sau ghidat de alte mecanisme), la reorientarea şi transformarea vieţii noastre.

    Se poate spune că nu există transformare autentică fără participarea atenţiei, şi ea joacă rolul de bază în aproape orice proces de evoluţie.

    Al treilea ochi

    Aceasta este de fapt denumirea „populară” a celui de-al şaselea centru de forţă – Ajna chakra (din totalul de şapte) care are proiecţia în plan fizic la nivelul frunţii. Este pe bună dreptate denumit „centrul mental de comandă şi control” deoarece în anatomia subtil energetică a fiinţei umane joacă rolul unui „panou de control” de la nivelul căruia se pot modifica o mare parte a parametrilor fiinţei umane.

    În contextul în care fiinţa este, analogic vorbind, precum un aparat de emisie-recepţie a energiilor (care determină ulterior toate, absolut toate condiţiile de viaţă, interioară şi exterioară), Ajna chakra este pupitrul de comandă, „zona cu butoane” de la care are loc modificarea parametrilor doriţi. Acest centru gestionează procesele mentale, şi capacităţile supramentale, generează în fiinţă stare de luciditate, focalizarea, concentrarea, inteligenţa, memoria, şi multe altele; la loc de cinste între acestea se află, evident, şi atenţia.

    Desprindem aşadar de aici o primă modalitate practică de antrenare a atenţiei: orice tehnică ce vizează activarea lui Ajna chakra (tehnici de concentrare, diverse tehnici meditative, anumite posturi corporale yoghine, etc).

    Piedici în calea manifestării atenţiei

    Evident, deoarece transformarea nu este o trăsătură constantă sau dominantă a omului obişnuit, în calea liberei manifestări a atenţiei acestuia se află diverse piedici şi blocaje. Iată câteva dintre ele:

    Karma individuală (destinul)

    După cum este descrisă în anumite tradiţii spirituale orientale, karma este o impuritate care joacă rol de obstacol în calea comuniunii ființei limitate cu Dumnezeu – care este Nelimitat. Necesitatea (auto-)impusă de a ne confrunta cu roadele fostelor acțiuni se interpune ca un blocaj în calea dorinței de contopire cu Absolutul. Este ca şi cum ar fi nevoie să suportăm/vedem ce am făcut (fie bine, fie rău), înainte de a merge mai departe.

    Deoarece atenţia este instrumentul conştiinţei, care direcţionează viziunea şi energia noastră, şi în ultimă instanță, realitatea fizică şi subtilă în care se află preponderent ființa noastră, apare spontan un raport de opoziţie între karmă și atenţie, raport care este foarte uşor de observat în felurite contexte ale vieţii de zi cu zi.

    Nu este întâmplător faptul că aceste două concepte (atenția şi karma) au ambele corelaţii cu Ajna Chakra: se ştie că acesta este centrul de la nivelul căruia este posibilă arderea karmei (”consumul” accelerat al acesteia) prin dezvoltarea diverselor calităţi ale acestui centru, inclusiv atenția (concept amplu corelat cu Ajna chakra).

   Simultan se poate observa o lipsă a atenției (o stare de ”ceață” la nivel mental) în cazul persoanelor care trec prin evenmente sau perioade dificile. Exact atunci când se manifestă o ”încărcătură mai consistentă” de karmă negativă, există în fiinţa respectivă tendința de scădere a acuităţii atenţiei, tocmai în legătură cu subiectul karmic vizat, de parcă în acea direcţie nu mai poate să fie „pe fază”, sau că tocmai atunci ceva „îi scapă”.

    Astfel, atenția şi  karma se află permanent într-un raport antagonic, şi amplificarea predominanţei uneia dintre aceste două ”variabile” va duce automat la scăderea celeilalte.

    În această direcție, ca un alt element practic, orice tehnică ce are ca efect arderea karmei, contribuie semnificativ la (şi oferă un suport binevenit în) amplificarea atenţiei, a lucidităţii, şi implicit a tuturor calităţilor supramentale, a energiilor de la nivelul lui Ajna Chakra.

    În următoarea parte a articolului, după trecerea în revistă a piedicilor, voi trata caracteristicile atenţiei şi sfaturi practice pentru trezirea acesteia.

    – va urma –

Prof astrolog Daniel Iepure

Atenţia – instrument indispensabil al evoluţiei spirituale (2)

Puterea atenţiei este măsura forţei tale interioare.”

Neville Goddard

    Aceasta este continuarea primei părţi a articolului:

    Piedici în calea manifestării atenţiei

    Educaţia

    În contextul actual de dezvoltare spirituală a umanității, sistemul educațional nu este încă clădit pe principii spirituale, şi simultan marea majoritate a oamenilor nu au cunoștință sau nu țin cont de existența acestora, şi nu le pun în practică.

    Din această cauză, modalitatea prin care sunt create şi menţinute sistemele noastre de credinţe şi de viziuni asupra lumii oferă ”cale liberă” de manifestare tendințelor karmice, problemelor de tot felul, şi orientează conştiinţa omului spre aspectele ei exterioare, limitative, sau chiar grosiere.

    Pentru cel care aspiră să îşi amplifice luciditatea şi capacitatea de atenţie, este aşadar necesară o reeducare din temelii, asimilarea şi apoi punerea în practică a principiilor divine ale Creaţiei şi creerea unei ambianțe preponderent spirituale în viața sa.

    În acest mod, atenția sa va fi spontan îndreptată spre perceperea aspectelor subtile ale vieții, spre lumea interioară, spre perceperea lui Dumnezeu în propria sa ființă, beneficiind în acelaști timp de un ”mediu interior” care o susține: aspectele spirituale ale vieții și ale ființei au tendința firească de a contribui a dezvoltarea atenției (și nu la inhibarea acesteia).

    Obiceiurile şi mecanismele robotice

    Atenția este o însușire activă, emisivă, yang, a conștiinței, în raport cu obiceiurile și automatismele, care au o natură preponderent lunară, receptivă, yin.

    Din această cauză, și între aceste două aspecte se stabilește un raport de opoziție. Cu cât conștiința noastră este mai ”automatizată”, cu atât atenția nu își mai găsește rolul și scopul. Cu cât atenția este mai ”ascuțită”, cu atât obiceiurile sunt înlocuite de inventivitatea conștiinței, care dă naștere unor soluții unice şi adecvat adaptate la mereu și mereu noile situații de viață.

    Cu ajutorul atenției, putem astfel surprinde şi gestiona noutatea în constanta ”reîmbinare” a energiilor, situațiilor, și contextelor cu care viața ne pune mareu față în față pentru a evolua.

    Calităţile atenţiei

    Stabilitatea: este capacitatea de a menţine angrenată atenţia orientată neîntrerupt în aceeaşi activitate sau stare.

    Concentrarea: implică realizarea unei orientări selective, conferă claritate şi intensitate activităţii sau stării percepute.

    Flexibilitatea: permite deplasarea/comutarea rapidă şi uşoară a atenţiei de la o activitate la alta. Presupune mobilitatea profundă a focalizării.

    Distribuţia: permite cuprinderea şi desfăşurarea a două sau a mai multor activităţi.

    Volumul: este capacitatea atenţiei de a cuprinde un număr mare sau foarte mare de procese sau fenomene simultan, global.

    Dezvoltarea şi antrenarea atenţiei

    Dezvoltarea acestor capacități este strâns corelată cu gradul de activare a centrului de forță Ajna chakra, așadar aici se pot include orice tehnici care dinamizează acest centru.

    Vom trece în revistă în continuare tehnici specifice de dinamizare a atenției și lucidității:

    – asane yoghine care vizează activarea lui Ajna Chakra

    – exerciţii yoghine de respiraţie (pranayama) care vizează activarea lui Ajna Chakra

    – meditaţii

    – tratakam – și extrapolând, orice tehnică ce vizează concentrarea minții/privirii

    – tehnicile de somn yoghin conştient

    – altele.

    Activități și atitudini comportamentale care favorizează dinamizarea atenției și lucidității:

    – ancorarea cât mai des repetată a conștiinței în momentul prezent

    – modificarea constantă a anumitor rutine zilnice, astfel încât mintea noastră să fie mereu incitată spre activitate (degajarea obiceiurilor duce la amplificarea atenției)

    – învățarea constantă

    – practica unor activități sau jocuri care presupun mobilizarea atenției, de exemplu șahul

    – orientarea atenției simultan spre două sau mai multe activități/aspecte

    – comutarea voită a atenției în mod rapid de la un aspect la altul

    – altele.

    În concluzie, putem afirma că valoarea şi forţa de exprimare a unui om este direct proporţională cu forţa atenţiei sale, care este motorul conştient-energetic din spatele tuturor proceselor (exterioare sau interioare) pe care acel om le angrenează şi le dezvoltă.

Prof astrolog Daniel Iepure